FORRETNINGSARKITEKTUR – BUSINESS ARCHITECTURE

En forretningsarkitektur setter virksomheten i stand til alltid
å nå sin visjon, sine mål, strategier og forretningsmodeller
– også når disse endres.

EN HOLDBAR DIGITAL PLATTFORM

Vår arkitektur leder til en holdbar (sustainable) digital plattform. Det er nødvendig for å skape en fleksibel (agile) virksomhet. Når omgivelser, mål og strategier endres – så skal gi støtte for rask og enkel endring. Og det skal forbli slik, uten en unødvendig stor og kompleks applikasjonsportefølje som hindrer endring.

ARKITEKTURPROSESS

Vår arkitekturprosess består av tre hovedprosesser med hver sin rytme (frekvens).
Først den initielle prosessen som gjør at alle gis oversikt over de viktigste forhold ved virksomheten.

Dernest kommer prosessen hvor endringer initieres og prosjekter defineres slik at vi både kan realisere ønskede endringer og bygge den fleksible digitale plattform.

Den tredje prosessen støtter samarbeidet mellom arkitekt og utviklere, og kontrollerer at vi leverer det som var planlagt.

INFORMASJONSARKITEKTUR

Informasjonsarkitekturen står sentralt hos oss. Den er helt sentral for at forretningsarkitekter skal kunne skape verdier. Og den er viktig i samarbeidet mellom arkitekt og utvikler.

PROSESSARKITEKTUR

APPLIKASJONSPORTEFØLJE