VÅR FILOSOFI OG LEDESTJERNE

Den røde tråden

Vi går rett på mål. Vi modellerer og analyserer det som er helt nødvendig. Modellene skal være presise og anvendelige. Vi lager ikke modeller kun fordi det går an. Men vi kan godt lage illustrasjoner som bringer et budskap ut utenfor den indre krets. I vårt arbeid generelt, så støtter vi oss til en filosofi som sier at “Vi er ferdige – ikke når det ikke er mer å tilføye – men når det ikke er mer å ta bort». Vi kan også minne om Einsteins kloke utsagn: “Det må gjøres så enkelt som mulig – men ikke enklere”.

Data, Informasjon og innsikt

Data og informasjon er ressurser som skal styres som andre ressurser. I vår digitale verden er det her verdiene ligger. Informasjonsarkitektur er alfa og omega for en holdbar digital plattform som kan realisere “Go Digital”.

Arkitektur til rett tid

Arkitekten har mange leveranser. Leveransene må være relevante og aktuelle. Det betyr at vi alltid må være klar med de rette modeller og analyser når beslutninger skal fattes. Arkitekturarbeid drives frem mot beslutninger. Og gode beslutninger bringer endringsarbeidet fremover.

Engasjement og samarbeid

Arkitekten må samarbeide med ledelse, forretningsutviklere, dem som jobber i og kjenner virksomheten, og systemutviklere. Arkitekten koordinerer og setter endringsarbeidet i rett retning.